top of page

ลงทะเบียนใช้งาน และรับใบเสนอราคา

​เริ่มต้นการบริหารจัดการพนักงานพาร์ทไทม์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพไปกับเรา ด้วยพนักงาน TEMP ในระบบจำนวนมากกว่า 45,000 คน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนใช้งาน

2. ทีมงานติดต่อเพื่อส่งใบเสนอราคา

3. พร้อมใช้งานแพลตฟอร์ม findTEMP

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด

โทรศัพท์
084-672-1530

085-489-7354

Email
support@findtemp.in.th

Line Official Account
@findtemp

ลงทะเบียนเรียบร้อย
ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
bottom of page