ค่าบริการ

ค่าบริการปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทการจ้างงานและจำนวนการจ้างพนักงาน
ภายในร้านอาหาร

ค่าบริการพนักงาน

ร้านอาหารทั่วไป

ร้านอาหาร Takeaway

ค่าบริการพนักงาน

ร้านอาหารหลายสาขา

young-man-working-warehouse-with-boxes.jpg

ค่าบริการพนักงาน

คลังสินค้า

Logo_Messenger_NewBlurple-399x399-1.png
line-icon-03.png
phone-call.png