top of page

“The Opportunity” 100 บาทของเราไม่เท่ากัน

findTEMP ขอขอบคุณ โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่สนับสนุน ธุรกิจเพื่อสังคม

(Social Enterprise) ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม

โดย findTEMP เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ประกอบการที่ต้องการพนักงานในคราวเดียวกัน ซึ่งจากการร่วมมือกันระหว่าง findTEMP และ Pruksa ได้เกิดพลังในการขยายการสร้างโอกาส การส่งเสริมศักยภาพ การขยายเครือข่ายทั้งผู้ใช้และผู้รับบริการของ findTEMP ในรอบด้าน ที่ในสังคมปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ำได้แพร่กระจายไปมากกว่าโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้
“The Opportunity” จึงเป็นเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นอ้างอิงจากเรื่องราวของ findTEMP เพื่อสร้างการรับรู้ปัญหาในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้ที่มองหาโอกาสในการหารายได้
สังคมที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทย คือการมอบ

โอกาสในการหารายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

การส่งเสริมโอกาสให้มีงานทำเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่ต่อคนที่ได้รับโอกาส

แต่ยังเป็นการเสริมสร้างสังคมที่เปิดกว้าง สร้างการรับรู้ความสำคัญและความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มาโดย PRUKSA https://www.pruksa.com/inspiring-story/accelerate-impact-with-pruksa


สามารถดาวน์โหลดใช้งาน findTEMP ได้ทั้งในระบบ IOS และ Android


iOS: https://apps.apple.com/th/app/findtemp/id1465449269


Android: https://play.google.com/store/apps/details...


สนใจสมัครใช้งาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Line @findTEMP
#หาพนักงานพาร์ทไทม์ #findTEMP #แอปหาพนักงาน #บริการสรรหาพนักงาน

#AccelerateImpactWithPruksa #PruksaEveryoneMatters #พฤกษาอยู่ดีมีสุข #พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต #PruksaLivewellStaywell #พฤกษาโฮลดิ้ง #Pruksaholding #พฤกษา #Pruksa


bottom of page