นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

            บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด (“เรา”) ผู้ให้บริการพนักงานเสิร์ฟในรูปแบบพาร์ทไทม์รายวันสำหรับร้านอาหาร ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเราในชื่อไฟด์เทมป์และเทมป์  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้กำหนดการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่สามารถระบุตัวตนได้ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท ที่อยู่ ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้แก่ ลูกค้า พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร พาร์ทเนอร์พนักงานเสิร์ฟพาร์ทไทม์รายวัน และผู้รับจ้าง (“ผู้รับบริการ”) ซึ่งผู้รับบริการสมัครใจในการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรารวมทั้งยินยอมและยอมรับภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ภาพรวมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการที่เข้าใช้บริการของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราขอแนะนำให้ผู้รับบริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วผู้รับบริการจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการเพียงผู้เดียวเท่านั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบเในข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องความถูกต้องของผู้รับบริการไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากการที่ผู้รับบริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราอย่างสมัครใจจากการที่ผู้รับบริการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้รับบริการ ได้แก่ ข้อมูลแสดงตำแหน่งของผู้รับบริการ ข้อมูลธุรกรรม(ช่องทางการชำระเงิน) ข้อมูลการใช้งานฟีเจอร์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกเพิ่มเติมผ่านฟีเจอร์เพื่อใช้สื่อสาร

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากการที่ผู้รับบริการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางให้บริการ เช่น การส่งข้อความผ่านตัวอักษร การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ หากผู้รับบริการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาในการติดต่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการติดต่อผู้รับบริการ และปฏิบัติตามคำขอของผู้รับบริการ

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่นพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร พาร์ทเนอร์พนักงานเสิร์ฟพาร์ทไทม์รายวัน พาร์ทเนอร์จัดอบรม และสัมมนา 

ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมอัตโนมัติ คุ้กกี้ (Cookies) เช่น เก็บสถานการณ์เข้าใช้งานในระบบ  เพื่อปรับปรุงการใช้งาน

 

ข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บ

 

เว็บไซต์ของเรา

   1.การลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้กรอกข้อมูล (เก็บข้อมูล)เพื่อที่ทางเราจะติดต่อไปที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของร้านเพื่อให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันในภายหลัง ได้แก่

            1.1 ชื่อร้านอาหาร

            1.2 บริเวณที่อยู่ร้านอาหาร

            1.3 ชื่อผู้ใช้บริการ

            1.4 เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้บริการ

            1.5 ไอดีไลน์เจ้าของร้าน

2. ประวัติร้านอาหารที่เคยร่วมงานกัน เพื่อรีวิวความประทับใจของร้านอาหารที่ร่วมงานกัน ได้แก่

2.1 มีเปิดเผยข้อมูลชื่อร้านอาหาร รูปภาพในร้าน

            2. 2 มีการเปิดเผยข้อมูลผู้มาติดต่อในการรีวิวพนักงานเสิร์ฟที่มาทำงานร้าน

3. ข้อมูลติดต่อผ่าน FACEBOOK LINE ID IG เบอร์โทรศัพท์ ข้อความดึงดูดให้ใช้บริการ APP ได้แก่

3.1 มีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

4. ลักษณะการบริการของ APP ได้แก่

            4.1 มีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

5. บทความแนะนำ ส่งเสริมให้ใช้ APP ได้แก่

            5.1 มีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 

สำหรับแอปพลิเคชัน FINDTEMP

1.แอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบโดยการ LOGIN ผ่านเบอร์โทรศัพท์

2.มีการขอให้เปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์มือถือสำหรับรับข่าวสารจาก APP

3.มีการเก็บข้อมูลร้านอาหาร ได้แก่

            3.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ใช้บริการ (กรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

            3.2 ชื่อบริษัท (กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล)

            3.3 บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ใช้บริการ (กรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา)

            3.4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  (กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล)

            3.5 ที่อยู่

            3.6 ชื่อร้านอาหาร

            3.7 ประเภทร้านอาหาร

            3.8 รูปภาพร้านอาหาร 3 รูป

            3.9 เบอร์โทรศัพท์

            3.10 เบอร์โทรศัพท์ของร้านอาหาร

            3.11 อีเมล

            3.12 จุดสังเกต/วิธีเดินทาง

            3.13 ที่ตั้งร้านอาหาร ปักหมุดจาก google map

            3.14 ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต และบัญชีธนาคาร

4.มีการเปิดเผยข้อมูลร้านอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่

            4.1 ชื่อร้านอาหาร

            4.2 ประเภทร้านอาหาร

            4.3 รูปภาพร้านอาหาร 3 รูป

            4.4 จุดสังเกต/วิธีเดินทาง

            4.5 ที่ตั้งร้านอาหาร ปักหมุดจาก google map

            4.6 แผนผังโต๊ะอาหารของร้านคร่าวๆ

           

5.มีการเปิดเผยข้อมูลร้านอาหารให้แก่บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นนิติบุคคลสำหรับธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่

            5.1 ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต และบัญชีธนาคาร

 

สำหรับแอปพลิเคชัน TEMP

1.แอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบโดยการ LOGIN ผ่านเบอร์โทรศัพท์

2. มีการขอให้เปิดตำแหน่งที่อยู่ของโทรศัพท์มือถือสำหรับการหางาน

3.มีการขอให้เปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์มือถือสำหรับรับข่าวสารจาก APP

4.มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่

            4.1 ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่น

            4.2 เพศ

            4.3 วันเดือนปีเกิด

            4.4 เลขประจำตัวประชาชน

            4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

            4.6 ที่อยู่ผู้ใช้บริการ

            4.5 ประสบการณ์ทำงานในอดีต

            4.6 การแนะนำตัวเอง

            4.7 เบอร์โทรศัพท์

            4.8 บัญชีธนาคาร

            4.9 ผลการประเมินการทำงาน

5.มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่

            5.1 ชื่อเล่น

            5.2 การแนะนำตัวเอง

            5.3 ประวัติการทำงานส่วนตัว

            5.4 ประวัติการทำงานกับเรา

            5.5 ผลการประเมินการทำงานครั้งล่าสุด

6.มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นนิติบุคคลสำหรับธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่

            6.1 บัญชีธนาคาร

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเพื่อจัดเตรียมการให้บริการ  และพัฒนาการบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ได้แก่ การยืนยันตัวบุคคลของผู้รับบริการ การใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้บริการ การประมวลผลจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเพื่อจัดการรางวัลและคะแนนสะสม การสร้าง จัดการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงโฆษณา โปรโมชัน และข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความสนใจของผู้รับบริการบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย การประมวลผลในการชำระเงินของผู้รับบริการและโอนเงินไปยังผู้รับบริการ การสืบสวน ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งจัดการปัญหาเชิงเทคนิคและการพัฒนาการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ในแอปพลิเคชัน

นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้รับบริการได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน เรามีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงานเรา

คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เราและบุคคลที่สามบางรายที่แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือการทำงานอื่นบนบริการของเรา อาจใช้คุกกี้ พิกเซล บีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในบางส่วนของบริการของเรา

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์เล็ก ๆ ที่จัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของผู้รับบริการ โดยจะทำให้บุคคลที่ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของผู้รับบริการจำผู้รับบริการได้ในเว็บไซต์ บริการ อุปกรณ์ และเซสชั่นในการค้นหาที่แตกต่างกัน คุกกี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น:

คุกกี้สามารถจดจำข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้ของผู้รับบริการ ดังนั้นผู้รับบริการจึงไม่ต้องกรอกข้อมูลประจำตัวเหล่านี้แต่ละครั้งที่ผู้รับบริการลงชื่อเข้าใช้ในบริการ

คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามเข้าใจว่าส่วนใดของบริการเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากคุกกี้จะช่วยให้เราเห็นว่าผู้เข้าชมกำลังเข้าถึงหน้าใดและผู้รับบริการสมบัติใด และผู้เข้าชมใช้เวลาในหน้านั้นนานเท่าใด การศึกษาข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ผู้รับบริการได้

คุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามเข้าใจว่าผู้รับบริการเห็นโฆษณาใดไปแล้ว เพื่อที่ผู้รับบริการจะได้ไม่ต้องรับชมโฆษณาเดิมในแต่ละครั้งที่ผู้รับบริการเข้าใช้บริการคุกกี้ช่วยให้เราและบุคคลที่สามแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับบริการได้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ผู้รับบริการใช้บริการของเราตลอดจนเว็บไซต์และแอปอื่นๆ

เมื่อผู้รับบริการใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าใช้บริการ ผู้รับบริการสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ผู้รับบริการทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ เบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกันไป โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจออกแบบมาเพื่อทำงานโดยใช้คุกกี้และการปิดใช้งานคุกกี้อาจจะส่งผลต่อความสามารถของผู้รับบริการในการใช้บริการเหล่านั้น หรือบางส่วนของบริการได้

 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ให้ถือว่าผู้ปกครองได้รับรองและรับประกันว่าผู้รับบริการได้รับการยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้รับบริการร้องขอ เช่น หากผู้รับบริการร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของเรา เราอาจให้ข้อมูลบุคคลของผู้รับบริการแก่พาร์ทเนอร์ของเรา

            เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ได้แก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทวิจัย รวมถึงผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน เนื่องจาก เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา โดยที่บุคคลที่สามต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการตามเท่าที่ผู้รับบริการยังมีบัญชีของเรา เราจะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ เนื่องจากไม่มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั้งหมด

เราเก็บข้อมูลของผู้รับบริการไว้นานแค่ไหน

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกทำให้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ถูกทำลายหรือลบออกจากระบบของเราเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว

เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้รับบริการจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษาตามหลักการต่อไปนี้:

1.เราจะใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ

2.เราจะทำตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

3.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกำหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม

สิทธิ์ของผู้รับบริการมีอะไรบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเป็นของผู้รับบริการ ผู้รับบริการสามารถขอให้เราบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย นอกจากนี้ผู้รับบริการยังสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากผู้รับบริการสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำร้องขอที่มีลัษณะเป็นการร้องขอซ้ำ ๆ คำขอที่ไม่มีเหตุผลสมควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่เกินกว่าเหตุ หรือเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อืน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแน่แท้ หรือซึ่งการเข้าถึงนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากต้องการส่งคำขอที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้รับบริการหรือสอบถามข้อมูล

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เรามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ผู้รับบริการจึงควรตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะถือว่าภายหลังการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีหลังจากการเขียนลงในหน้านี้

 

ติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดติดต่อ support@findtemp.in.th

FOLLOW US

  • IMG_1108
  • IMG_1107
  • line-logo
  • IMG_1110
S__2293763.jpg

Copyright @2019 B2W Co.,Ltd. All right reserved.

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบริการพนักงานพาร์ทไทม์ส่งตรงถึงร้านอาหาร